Vijesti

U Federalnom ministarstvu zdravstva savjetnici, pomoćnici ministara, šefovi odsjeka i sekretar za neke poslove za koje primaju platu dodatno iz budžeta uzimaju i do skoro 20.000 KM

Ured za reviziju institucija u FBiH, u izvještaju o finansijskoj reviziji Ministarstva zdravstva FBiH, za 2018., upozorio je da iako je određen broj komisija (polaganje stručnih ispita, ocjena ispunjenosti uslova prostora, opreme i kadra za obavljanje djelatnosti uvoza i prometovanja otrovima, proizvodnju kozmetike sa posebnom namjenom, stavljanje i skidanje lijekova na listu lijekova i sl.) formiran na osnovu posebnih propisa, u istima se radi o poslovima i zadacima koji su u nadležnosti Ministarstva, te da bi isti trebali biti u okviru redovnih radnih zadataka. U komisijama su imenovani uposlenici koji u većini slučajeva obavljaju rukovodeće poslove (savjetnici i pomoćnici ministra, sekretar Ministarstva i šefovi odsjeka) i koji su, po ovom osnovu (za rad u komisijama) pojedinačno ostvarili ukupna godišnja primanja od 2.790 do 18.900 KM.