Inicijativa za unapređenje procedure izmještanja pacijenata na liječenje u inostranstvo, Sarajevo

Roditelji i Udruženje – zajednička inicijativa

Do sada je CCI zajedno sa grupom radio na definisanju samog problema i pronalasku najboljeg rješenja kako započeti kampanju i u kojem je pravcu usmjeriti. Kontaktirani su roditelji djece koji su se susreli sa sličnim problemom prilikom potrebe za izmještanje na liječenje u inostranstvo te je sa njima održan prvi sastanak na kojem se razgovaralo o definisanju cilja inicijative i propustima koji su napravljeni. Održan je sastanak sa udruženjem Đerđef iz Bugojna koje godinama prikuplja humanitarne pomoći i pomaže pacijentima iz BiH finansiranje liječenja u inostranstvu. Dogovoren je način započinjanja kampanje sa grupom.

Pogledaj više