O nama

Revizija.com je specijalizovani news portal fokusiran na temu revizije, odnosno kontrole utroška javnog novca i rada javnih ustanova i firmi u skladu sa zakonom.

Ko?

Projekat „Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini“ sprovode Centri civilnih inicijativa (CCI) uz finansijsku podršku Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini (Sida).

Šta?

Opći cilj ovog projekta jeste doprinijeti odgovornijem trošenju budžetskih sredstava i smanjenju korupcije u javnim institucijama u BiH.

 Zašto?

Usluge javne revizije u entitetima BiH svake godine revidiraju samo 10% javnih institucija (od 1700 koje postoje na entitetskom nivou) i njihovi nalazi uglavnom otkrivaju ozbiljna kršenja Zakona o javnim nabavkama i Zakona o zapošljavanju, što ukazuje na visoku korupciju koja nepotrebno troši oko 20% budžeta javnih institucija (oko 2 milijarde KM = 1 milijardu eura).

Polovina od ovih 10% javnih institucija koje se revidiraju na godišnjem nivou se biraju da budu revidirane skoro nasumično, tako da dobar dio institucija nikada nije bio predmetom revizije, a one koje su bile – neće biti ponovo revidirane godinama a niko neće kontrolisati implementaciju preporuka iz prethodnih izvještaja dok javni revizori ne dođu ponovo i pregledaju prethodni izvještaj. S obzirom na to da ne postoje propisane zakonske sankcije za nepoštivanje preporuka revizora, one se generalno ne sprovode, te je otvoren prostor za nastavak zloupotrebe javnih resursa i hranjenja korupcije.

S druge strane, ne postoji strukturisana i/ili praktična saradnja između tužilaštva i javnih revizora u BiH. Tužilaštvo se žali na nedostatak dokaza iz izvještaja o reviziji (kao izgovor za nepokretanje službene istrage), a javna revizorska tijela ponavljaju da su ponudila dovoljno materijala za krivično gonjenje. Dobra praksa koja postoji u nekim zemljama EU (tj. zajedničkim tijelima koja se sastoje od tužilaca i revizora) u BiH se ne prepoznaju kao vrijedna. Kao posljedica toga, ne postoje čak ni pokrenuti sudski postupci protiv službenika  zbog zloupotrebe javnih sredstava i protiv njihovih sponzora iz visoke politike, koji pružaju političku podršku za zloupotrebu javnih resursa na tako širokom nivou u  BiH. Ukratko, javne revizije u BiH ne ispunjavaju svoju ulogu i de facto predstavljaju samo zanimljivu temu za javnost/medije, jer se ne bilježe nikakvi efekti njihovog rada u poboljšanju upravljanja javnim preduzećima/institucijama/fondovima i prestanku rasipanja javnih resursa.

Kako?

CCI ce kroz unapređenje procesa javne revizije raditi na povecanju odgovornosti institucija koje su bile predmet revizije ali i institucija koje bi trebalo da nadgledaju proces i reaguju na neodgovorno trošenje javnih sredstava.