Inicijativa “Pusti rijeku neka teče” za sprečavanje gradnje minihidrocentrala na rijeci Neretvici, Konjic

Neretvica sHPP- Critical Habitat Assessmen

U ovoj fazi,  fokus je bio na pripremi grupe se temasku sjednicu OV, te je urađen  prevod Studije „Neretvica sHPP- Critical Habitat Assessment“ čiji naručilac je bila EBRD, kako bi se utvrdile činjenice i nalazi ove studije. Uz podršku CCI i drugih partnera, pribavljena je Okolinska dozvola i druga dokumentacija koja će biti potrebna prilikom pripreme gupe za tematske sjednicu i vođenje kampanje zagovaranja zaustavljanja gradnje MHE.

Pogledaj više