Vijesti

Ministarstvo finansija nezakonito dijeli novac

Ured za reviziju institucija u FBiH je Ministarstvu finansija FBiH dao Mišljenje sa rezervom, za usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa relevantnim zakonima i drugim
propisima, u 2018. godini. Navodeći da raspodjela sredstava tekućih transfera drugim nivoima vlasti u iznosu od 18 miliona KM, na ime sufinansiranja u projektima i finansijske podrške kantonima i općinama, nije izvršena u skladu sa Zakonom o izvršavanju budžeta FBiH za 2018. godinu i Odluci Vlade FBiH o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava.