Komentari i analize

Analiza revizorskih izvjestaja o radu ministarstava i Vlade FBiH u 2018 godini objavljenih u junu 2019. godine

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, u skladu sa odredbama Zakona o reviziji institucija u FBiH, nadležan je za reviziju svih javnih institucija u FBiH. U godišnji plan revizija uključuju se zakonski obavezne revizije, a u skladu sa raspoloživim resursima (ljudskim i finansijskim), planom se utvrđuju i revizije za koje ne postoji kontinuirana godišnja obaveza, a koje se određuju na osnovu kriterija za odabir klijenata za reviziju. Predmet obavezne revizije su Parlament FBiH, Predsjednik i potpredsjednici FBiH, Vlada FBiH i njena ministarstva, te, javni fondovi, zavodi i agencije.

Ova analiza bavi se revizorskim izvještajima o radu ministarstava i Vlade Federacije BiH u 2018. godini, objavljenim u 6. mjesecu 2019. Odnosno najznačajnijim informacijama koje ti izvještaji sadržavaju.

Analizu možete preuzeti ovdje:
Analiza revizorskih izvjestaja o radu ministarstava i Vlade FBiH u 2018 godini objavljenih u junu 2019.