U PETROVU ODRŽANA RADIONICA NA TEMU “VOLONTERIZAM – ORGANIZACIJA VOLONTERSKOG RADA”

Doboj, 03.03.2017. godine - Predstavnici Centra za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative, u saradnji sa Opštinskom organizacijom Crvenog krsta Petrovo, održali su jednodnevnu radionicu na temu „Volonterizam –…

Edukacija stanovništva o štetnosti divljih deponija

Doboj, 09.12.2016. godine - Predstavnici Centra za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative, u partnerstvu sa Gradskom upravom Doboj, održali su niz predavanja o štetnosti divljih deponija za stanovnike mjesnih…

Održana radionica „Izazovi u upravljanju lokalnim vodovodima u BiH i identifikovanje mjera za poboljšanja“

Zenica, 30.11.2016. - Na radionici „Izazovi u upravljanju lokalnim vodovodima u BiH i identifikovanje mjera za poboljšanja“, održanoj u Zenici u okviru projekta “Voda za sve”, koji finansira EU, predstavljeni su…

Upotrebom jednostavnih solarnih sistema za zagrijavanje tople vode u domaćinstvima moguće je umanjiti račune za električnu energiju i do 50%

Doboj,16. novembar 2016 – Upotrebom  jednostavnih solarnih sistema za zagrijavanje tople vode u domaćinstvima moguće je umanjiti račune za električnu energiju i do 50%, jedna je od poruka sa okruglog…

Okrugli sto – Korištenjem energije sunca do pozitivnih klimatskih promjena

Dana 16.11.2016. godine u Doboju, u prostorijama hotela „Integra“, u periodu od 11:00 do 14:00 sati, biće održan okrugli sto pod nazivom „Korištenjem energije sunca do pozitivnih klimatskih promjena“. Tema okruglog…

Predstavljeni rezultati “Inicijative za usvajanje Strategije usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU u oblasti zaštite životne sredine za Bosnu i Hercegovinu”

Sarajevo, 7. septembar 2016. godine – U parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u Srarajevu, danas je održana završna konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati “Inicijative za usvajanje Strategije usklađivanja propisa…

U Banja Luci održana konferencija „Voda i brojke – pogled u budućnost u procesima vodsnabdijevanja i kanalisanja naselja”

Banja Luka 29.09.2016. godine –  U administrativnom centru Vlade Republike Srpske održana je konferencija “Voda i brojke – pogled u budućnost u procesima vodsnabdijevanja i kanalisanja naselja” koju je organizovalo…

Svjetska banka i MDPi u posjeti Visokom

Visoko 30.08.2016. godine – U prostorijama Općine Visoko održan je sastanak na kome su prisustvovali  predstavnici Svjetske banke, Općine Visoko i Centra za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative iz…

Uspješno provedene ulične kampanje potpisivanja peticija za usvajanje strateških dokumenata u oblasti zaštite životne sredine

Banja Luka, Brčko, Bugojno, Doboj, Mostar, Sarajevo, Tuzla - 14.06.2016. godine 11:00 - 13:00 - „Aarhus centar u BiH”, zajedno sa Centrom za održivi razvoj iz Brčko distrikta BiH, Centrom za menadžment,razvoj…

Predstavljen projekat pod nazivom “Voda za sve”

Sarajevo, 25.05. i Banjaluka 31.05.2016. godine - Na okruglim stolovima na temu vodosnabdijevanja i sanitacije u seoskim sredinama u Bosni i Hercegovini, održanim u Sarajevu i Banjaluci, predstavljeni su ciljevi i…