Odgovorno upravljanje medicinskim otpadom nije dobra volja nego je zakonska obaveza zdravstvenih ustanova

Istraživanje o upravljanju medicinskim otpadom na području sjeveroistočne BiH, koje je 2011. godine vršio Centar za ekologiju i energiju Tuzla, u partnerstvu sa MDP inicijativama Doboj uz finansijsku podršku EU, pokazalo je da…

Peta po redu radionica u okviru projekta „Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu“

Peta po redu radionica za predstavnike lokalnih nevladinih organizacije iz opština Derventa i Lukavac, u okviru projekta „Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu“ koji finansira EU, održana je u…

Doboj, 15.12.2011.g – Radionica u okviru projekta „Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu“

Upoznati predstavnike organizacija civilnog društva sa prostora opština Derventa i Lukavac sa zakonskim okvirom u BiH u oblasti upravljanja otpadom te prezentovati praktična iskustva kada je u pitanju upravljanje otpadom…

Seminar na temu „Osnaživanje učešća javnosti u procesima donošenja odluka o ekološkim pitanjima u skladu sa Arhuskom konvencijom“

Teslić, 14.12.2011. Problem učešća građana u procesima odlučivanja o ekološkim pitanjima danas sve više dolazi do izražaja u Bosni i Hercegovini i neophodno je nešto konkretno uraditi kako bi se…

Održana radionica na temu „Hajde da razgovaramo o otpadu“

Derventa, 12.12.2011.godine – U okviru projekta „Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu“ za predstavike Savjeta učenika OŠ „Đorđo Panzalović“ u Osinji, opština Derventa, održana je radionica na temu „Hajde…

MDP Inicijative podržavaju učešće BIH opština na Sajmu NEXPO 2011.

Doboj, 17.02.2011. Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) je putem Centra za menadžment, razvoj i planiranje  - MDP Inicijative finansijski podržala učešće osam BIH opština na Sajmu lokalnih zajednica…

Posljednji seminar u projektu “Provođenje Arhuske konvencije u zemljama Jadrana”

Doboj, 09.02.2011. Treći i posljednji edukativni seminar u okviru projekta "Provođenje Arhuske konvencije u zemljama Jadrana" održaće se 25. i 26.02.2011. u Opatiji (Hrvatska). Na seminaru će, kao i na…

Otvoren Info centar za investitore u Modriči

Modriča, 14.12.2010. U okviru Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Modrića počeo je sa radom Info centar koji će pomoći svim potencijalnim investitorima da na jednom mjestu, za…

Doboj: Održan okrugli sto na temu Lokalni ekonomski razvoj i lokalna uprava – iskustva MDP partnerskih opština

Doboj, 24.03.2010. Intenzivna međuopštinska saradnja je preduslov kvalitetnog lokalnog ekonomskog razvoja, jedan je od zaključaka današnjeg okruglog stola koji se na temu Lokalni ekonomski razvoj i lokalna uprava – iskustva MDPpartnerskih opština održao…

Kako ojačati uticaj nevladinog sektora na javne politike u BiH

Doboj, 13.11.2009. U organizaciji Ekoalicije, čiji je član i Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative u Doboju je održana radionica na temu „Uticaj NVO sektora na javne…